Nabídka kurzů a školení

Skupina B

(osobní automobil do 3,5 t. Věk 18 let)

Řidičský průkaz skupiny B opravňuje řidiče k řízení automobilů, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče. K tomuto vozidlu může být připojen vozík do celkové hmotnosti soupravy 3.5 t.

Skupina B96

osobní automobil + přívěsný vozík do celkové váhy 4 250 kg. 

(zkouška je pouze formou jízdy se zkušebním komisařem, bez psaní testu)

Skupina B+E

osobní automobil + přívěsný vozík do celkové váhy 7 000 kg.

Kondiční jízdy

Naše autoškola nabízí možnost zopakovat si a oživit své řidičské dovednosti pokud jste již delší dobu neseděli za volantem, nebo si stále ještě nejste jisti svými dovednostmi po získání řidičského průkazu.

Školení řidičů

Nabízíme školení řidičů referentských vozidel podle zákona č. 155/2000 Sb., § 133, 135 a 273.

Kteří při pracovních cestách řídí vlastní nebo služební vozidlo dle zákoníku práce, § 103/2, 106/4 a 349/1 zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Počet hodin školení dle domluvy, přezkoušení dle požadavku ústně nebo písemně.

Školení probíhá v učebně v provozovně autoškoly, případně dle domluvy i ve Vaší firmě.

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k výuce a výcviku vytiskněte a vyplněný předejte osobně v místě provozovny autoškoly

(Purkyňova 12, Opava. Mechanizační hala - areál Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy).

Posudek o zdravotní způsobilosti vyplňuje Váš praktický lékař.